Een airco-installatie heeft onderhoud nodig.
 
   
  • Algehele controle : elk jaar

  • Interieur filter vervangen(indien aanwezig): elk jaar

  • Verdamper reinigen: elk jaar

  • Droger vervangen : elk 2 jaar

Op natuurlijke wijze door diffusie van slangen, verbindingen en afdichtingen kan het systeem tot wel 10% van het koudemiddel verliezen. In zo'n geval kan het koelvermogen al na 3 jaar merkbaar minder worden. De koudemiddel dient ook als transportmedium voor olie die de compressor nodig heeft voor de smering. Bij te weinig koudemiddel in het systeem bestaat het gevaar dat de compressor te weinig smering krijgt en daardoor vast kan lopen, met hoge reparatiekosten als gevolg. Reparatie daarvan kan oplopen tot meer dan € 1000,--.

Dit kan worden voorkomen door de airconditioninginstallatie jaarlijks te laten controleren. Het koudemiddel neemt via de slangen ook vocht op van buiten. Een deel van dit vocht kan worden vastgehouden door de filterdroger van de airconditioning. De verzadigingsgraad is echter na een bedrijfsduur van ongeveer 2 jaar bereikt. Wanneer de droger niet regelmatig wordt vernieuwd, kan het hoge vochtgehalte in het systeem corrosie veroorzaken. Dit resulteert in overmatige slijtage en mechanische beschadiging van de systeemonderdelen. Ook bestaat het gevaar dat het expansieventiel bevriest. Dit kan leiden tot ernstige bedrijfsstoringen of zelfs tot het uitvallen van de airconditioninginstallatie. Hoge reparatiekosten kunnen worden voorkomen door de filter/droqer regelmatig te vernieuwen.

De verdamper is ingebouwd onder het dashboard en geïntegreerd in het ventilatiesysteem. Deze moeilijk toegankelijke plaats biedt met zijn donkere en vochtige omgeving de ideale omstandigheden voor het ontstaan van bacteriën, schimmels en micro-organismen. De basis hiervoor wordt gevormd door vuildeeltjes uit de omgevingslucht die blijven plakken op de lamellen van de verdamper. Deze ongewenste smetstoffen komen via het ventilatiesysteem in het gehele voertuig interieur terecht. Bij veel mensen veroorzaken deze smetstoffen allergische reacties (niezen, hoesten, tranende ogen). Door de micro-organismen ontstaat tevens een muffe, onaangename geur.
Door de verdamper regelmatig te desinfecteren worden de aanwezige micro-organismen langdurig gedood. Een professioneel uitgevoerde desinfectie is ongevaarlijk voor de gezondheid.

Het interieurfilter bestaat normaal gesproken uit een microvezelvlies dat stof, vuil en pollen uit de lucht filtert. Bij een actief-koolinterieur¬filter worden tevens gasvormige schadelijke stoffen (koolwaterstof¬verbindingen, ozon) tegengehouden. Wanneer u zich bedenkt dat per uur tot 300 kubieke meter buitenlucht door het filter stroomt, kunt u zich voorstellen dat de "verzadigingsgraad" na ongeveer een jaar resp. 15.000 kilometer is bereikt en dat het filter moet worden vervangen. Wanneer dit niet gebeurt, neemt de luchtdoorvoercapaciteit af. De motor van de interieurventilator wordt hierdoor sterker belast en kan in extreme situaties kapot gaan door oververhitting.

Een ander gevolg van een vervuild filter is het beslaan van de ruiten door de te vochtige lucht in het interieur. De vuildeeltjes die door het filter worden tegengehouden reageren in de loop van de tijd met de luchtvochtigheid. Bij een te oud filter kan dit resulteren in het ontstaan van onaangename geuren.